SGK

SGK’yı İlgilendiren Konularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şüphesiz ki, en önemli yenilik, 25 Ekim 2017 tarihi ile birlikte yürürlüğe giren, zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, diğer konularda dava açılmadan önce tarafın öncelikle SGK’ya başvurması gerektiğidir. Bu başvuru dilekçesinin de titizlikle hazırlanması gerekmektedir.